O nas

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z przedmiotem działalności.

Firma NEURON SYSTEMS świadczy usługi w zakresie projektowania i realizacji oraz integracji systemów wizyjnych.

Systemy wizyjne wykorzystywane są do kontroli jakości wytwarzanych produktów. Szczególnie przydatne są wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z produkcją wielkoseryjną, taśmową. Zautomatyzowanie procesu kontroli jakości pozwoli na wytworzenie produktów najwyższej klasy. Szybkość działania systemów wizyjnych oraz ich niezawodność pozwolą na maksymalne wykorzystanie możliwości przerobowych nowoczesnych maszyn. Tego typu rozwiązanie przyczyni się do wzrostu efektywności produkcji mającej bezpośredni wpływ na wzrost zysków. Systemy wizyjne tworzymy na indywidualne potrzeby danej firmy. Staramy się sprostać oczekiwaniom oraz potrzebom każdego klienta, podchodząc w sposób indywidualny do każdego zlecenia.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail.

About us

Welcome to our website. We invite you to read the subject of activity.

NEURON SYSTEMS company provides services in the design and implementation and integration of vision systems.

Vision systems are used for quality control of manufactured products. Particularly are useful, wherever we are dealing with a mass series production or tape production. Automate the process of quality control will allow to produce products of the highest quality. The speed of actions of the vision systems and their reliability will allow for maximum utilization of the processing capacity of modern machines.  This type of solution will help to increase production efficiency, with a direct impact on the growth of profits. We create vision systems for individual company needs. We try to meet the highest expectations and customer needs, approached individually to each order.

 For any questions, please contact us directly or by leaving e-mail message.

Copyright NEURON SYSTEMS Łukasz Rachowiak